MEHINI TIGROVI

Informaticka sekcija opcine tesanj

18.08.2007.

NOVI DIZAJN

Ako niste primjetili: NAPOKON NOVI DIZAJN. Potpuno monohromatski, osim naravno loga i slika na blogu (mislim da bi ipak bilo malo previše i to promjeniti :\ )
Nakon ovog osvježenja dolaze novi postovi, slike, vijesti...

21.06.2007.

Za Neocide-a

08.05.2007.

Napokon

Napokon ADSL

30.04.2007.

SLIKICA

22.04.2007.

XII KANTONALNO TAKMICENJE IZ INFORMATIKE

21.4.2007 je odrzano XII takmicenje iz informatike u gimnaziji Musa Ćazim Ćatić u Tešnju.
          1. mjesto Emina Dolamić - Tešanj
          2. mjesto Jašarević Arnel - Zenica
          3. mjesto Obradović Nihad - Zenica
četiri takmičara su bila izjednačena za treće mjesto, među njima i    Hodžić Ermin iz Tešnja, koji je nakon razigravanja zauzeo 4. mjesto.
Ovo je već 4. put zarednom da tesnjaci osvajaju prvo mjesto na kantonalnom takmicenju iz informatike,a svaki put je učenike vodio profesor Mehmed Ahmetagić.
Nadam se da će biti i dobrih vjesti sa državnog takmičenja koje se održava 11. maja u Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci

21.02.2007.

KANTONALNO TAKMICENJE

Kantonalno takmcenje ce se odrzati 21. aprila (subota)
TESANJ domacin   :D

18.01.2007.

PROIZVOD DVA BROJA

Novi kod. Proizvod dva broja :)
radi samo sa cijelim brojevima. Malo popravljeno#include<iostream>
#include<string.h>
#include<iomanip>
#include<math.h>
using namespace std;

int main (int argc, char **argv)
{
    char br1[20],br2[20],proizvod[40],mProizvod[21],t;
    int i,j,k,l,n1,n2,m,n;
    int Proizvod,prenos,zbir,br,zprenos=0;
    bool vn = true, negativan1 = false, negativan2 = false;
    cout<<" unesite dva broja : \n";
    cin>>br1>>br2;
    
    n1 = strlen(br1);
    n2 = strlen(br2);
    
    
    
    for (i = 0; i < n1/2; i++)            
    {                                  
        t           = br1[i];           
        br1[i]      = br1[n1-i-1];      
        br1[n1-i-1] = t;            
    }
    
    for (i = 0; i < n2/2; i++)           
    {                                  
        t           = br2[i];            
        br2[i]      = br2[n2-i-1];      
        br2[n2-i-1] = t;          
    }
     // brojevi su obrnuti :)
    if (br1[n1-1] == '-')
    {
                  negativan1 = true;
                  br1[n1-1] = '\0';
    }
    if (br2[n2-1] == '-')
    {
                  negativan2 = true;
                  br2[n2-1] = '\0';
    }
    n1 = strlen(br1);
    n2 = strlen(br2);
                                                     
    for (i = 0; i < 40; i++) { proizvod[i] = '0';  } 

    for (i = 0; i < n1; i++)
    
    {
        zprenos=0;
        prenos = 0;
        for (j = 0; j < n2; j++) mProizvod[j] = '0';
        
        for (j = 0; j < n2; j++)
        {
            
            Proizvod     = int(br1[i] - 48) * int(br2[j] - 48);
            prenos       = Proizvod / 10;
            br           = Proizvod % 10;
            if (mProizvod[j])
            {
                         mProizvod[j] += char(br);
            }                              
            else
            {
                         mProizvod[j] += char(br) + 48;
            }                     
            if (prenos)
            {
                         mProizvod[j+1] = char(prenos + 48);
            }        
            else
            {
                         mProizvod[j+1 ]= '\0';
            }
            
            mProizvod[j+2] = '\0';
            
        }
     
        k = strlen(mProizvod);
        for (l = 0; l < k; l++)
        {
            br                 =  int(proizvod[l+i] - 48) + int(mProizvod[l] - 48);
            proizvod[l+i]      =  char(br%10 + 48);
            proizvod[l+i+1]    += br/10;
        }
     
     }
     
     proizvod[n1+n2] = '\0';
     
     cout<<endl;
     
     int g = strlen(proizvod) - 1;
     while (vn)
     {
           if (proizvod[g] == '0')
           {
                           vn = true;
                           proizvod[g] = '\0';
           }
           else
           {
                vn = false;
           }
           g--;
     }
     
     if(negativan1 != negativan2)
     {
                     cout<<"-";
     }
                     
        
     for (g = strlen(proizvod)-1; g >= 0; g--)
     {
         cout<<proizvod[g];
     }
    
     cin.get();
     cin.get();
     return 0;
}

30.12.2006.

bezeze

02.12.2006.

SLIKICA

28.10.2006.

SEKCIJA

Danas nije bilo sekcije!

27.09.2006.

MORAS POSTOVATI SVOG PROFESORA - hacked by MEHO!!!

Emina!!! Rekao sam ti da brises ono Cugeri ali me nisi poslusala. Evo vam sada dokaz da i profa zna hackirati. Nemas ti pojma, propadas ti na godinu.

18.09.2006.

EVO JEDAN LINK I OD MENE D:

06.08.2006.

VIDI STVARNO 10 = 2

#include<iostream.h>
#include<math.h>
#include<string.h>

int x_na_n(int x, int n) {

int a=1;

for (int i=1;i<=n;i++) {
a=a*x;}

return a;}


int main (){

long br_cif=1,i,t=0,b,n,cifra[10],suma=0;
char broj[10];

do {
cout<<" unesite binarni broj "<<endl;
cin>>broj;
br_cif=strlen(broj);
t=0;

for (i=0;i<br_cif;i++){

if (int(broj[i])!=48&&int(broj[i])!=49){
t=1;}

}

}while (t==1);

for (i=0;i<br_cif;i++){
suma=suma+int((broj[i])-48)*x_na_n(2,br_cif-i-1);
}

cout<<broj<<" = "<<suma<<endl;

return 0;}21.07.2006.

NJU LINK

19.06.2006.

NZS NIZA

#include<iostream.h>
int main ()
{
int niz[50];
int i,j,n,k,l,m;
int pr=1;
int t=0;
int nzs=1,max=0;
cout<<" unesite broj ponavljanja niza "<<endl;
cin>>n;
for (i=0;i<n;i++){
cout<<" unesite "<<i+1<<". broj niza "<<endl;
cin>>niz[i];}
for (i=0;i<n;i++){
pr=pr*niz[i];}
for (i=0;i<n;i++){
if (niz[i]>max){
max=niz[i];}}
for (i=max;i<=pr;i++){
t=0;
for (j=0;j<n;j++){
if (i%niz[j]!=0){
t=1;}}
if (t==0){
nzs=i;
break;}}
cout<<" NZS brojeva ";
for (i=0;i<n;i++){
cout<<niz[i]<<" ";}
cout<<"je "<<nzs;
return 0;
}19.06.2006.

NZD NIZA

#include<iostream.h>
int main ()
{
int niz[50];
int i,j,k,l,n,m,min;
int nzd=1;
int t=0;
cout<<" unesite broj ponavljanja niza "<<endl;
cin>>n;
for (i=0;i<n;i++){
cout<<" unesite "<<i+1<<". broj niza "<<endl;
cin>>niz[i];}
min=niz[0];
for (i=0;i<n;i++){
if (niz[i]<min){
min=niz[i];}}
for (i=min;i>=1;i--){
t=0;
for (j=0;j<n;j++){
if (niz[j]%i!=0){
t=1;}}
if (t==0){
nzd=i;
break;}}
cout<<" NZD brojeva ";
for (i=0;i<n;i++){
cout<<niz[i]<<" ";}
cout<<"je "<<nzd;
return 0;
}

03.06.2006.

PODSTRING A PALINDROM V3.0

// Ispisuje samo najduzi podstring palindrom
#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main ()
{
char rec[50],rec1[50];
int i,j,k,l,m,n,poc=0,kraj=0;
int t=0;
int max=0;
cout<<" Unesite rijec "<<endl;
cin>>rec;
n=strlen(rec);
for (i=0;i<n;i++){
for (j=i;j<n;j++){
t=0;
if (rec[i]==rec[j]){
for (k=i;k<=j;k++){
rec1[j-k]=rec[k];}
for (k=i;k<=j;k++){
if (rec1[k-i]!=rec[k]){
t=1;}}
if (t==0&&j-i>max){
max=j-i;
poc=i;
kraj=j;}}}}
if (kraj!=0){
for (m=poc;m<=kraj;m++){
cout<<rec[m];}}
return 0;
}

12.05.2006.

LINK

23.04.2006.

XI KANTONALNO TAKMICENJE INFORMATIKE U ZENICI

22.04.2006. godine je odrzano XI takmicenje iz informatike u srednjoj tehnickoj skoli Zenica. Cestitamo Amiru Borovcu koji je osvojio prvo mjesto sa osvojenih 25/25 bodova. Puno srece na drzavnom takmicenju!!!!

09.04.2006.

PODSTRING A PALINDROM V1.0 (ne radi bas kako treba al bice bolje AkoBogda)

//ispisuje podstringove palindrome (ne samo najduzi)
// i slova koja se u stringu ponavljaju (???)
#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main ()
{
char rec1[50];
char rec[50];
char pal[50];
int j,i,n,k,l,k1,i1,j1;
int p=0;
cout<<" unesite rijec"<<endl;
cin>>rec;
cout<<"-----------------------"<<endl;
n=strlen(rec);
for (i=0;i<n-1;i++){
for (j=i+1;j<n;j++){
if (rec[i]==rec[j]){
for (k=i;k<=j;k++){
rec1[k-i]=rec[k];
pal[j-k]=rec[k];}
for (k1=0;k1<=j-i;k1++){
if(pal[k1]!=rec1[k1]){p++;}
i1=strlen(rec1);
if (p==0&&i1!=1){cout<<pal[k1];}}
p=0;
cout<<endl;}}}
return 0;
}

08.04.2006.

PALINDROM

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main ()
{
char rec[50];
char rec1[50];
int j,i,n,b;
int p=0;
cout<<" unesite rijec"<<endl;
cin>>rec;
n=strlen(rec);
for (i=0;i<n;i++){
rec1[i]=rec[n-1-i];}
for (i=0;i<n;i++){
if (rec1[i]!=rec[i]){p++;}}
if (p==0){
cout<<" jeste"<<endl;}
else {cout<<" nije"<<endl;}
return 0;
}

07.04.2006.

EVO VAM VISE TAJ PALINDROM!!!

#include<iostream.h>
int main ()
{
int broj,mod,s,i;
int niz[100];
s=0;
cout <<" unesite broj "<<endl;
cin>>broj;
int p=0;
while(broj>0)
{
mod=broj%2;
broj=broj/2;
niz[s]=mod;
cout<<niz[s]<<endl;
s++;
}
for (i=0;i<s;i++){
if (niz[i]!=niz[s-1-i]){p++;}}
if (p==0){cout<<"jeste palindom"<<endl;}
else {cout<<"nije palindrom"<<endl;}
return 0;
}

23.03.2006.

H3X0R

evo malo smo je preuredili.............

23.03.2006.

NASHI HACKERI

22.03.2006.

MEHINI CUGERI

ovo su vam pravi mehini cugeri...........

22.03.2006.

CIJA JE OVO OVCICA?????

nagradno pitanje........

22.03.2006.

CUPAVAC

22.03.2006.

KEVIN MITNICK(wanted)

22.03.2006.

L3pth1r-ica

20.03.2006.

h4k0

19.03.2006.

be.aware

19.03.2006.

h4x0r

12.03.2006.

b0r0 (sprijeda)

12.03.2006.

b0r0 (sazada)

12.03.2006.

SUBASA

12.03.2006.

MAJDA, ZEKIJA, EMINA

drugu sliku mozete naci na ovoj stranici(ovcice)

12.03.2006.

PROFA

12.03.2006.

Dobro dosli

dobro dosli na blog informaticke sekcije tesanj


MEHINI TIGROVI

ŠOUTBOX

CONTACT

LINKOVI

SEKCIJA


bačeno pogleda .......
14524